تماس با امداد باتری ماشین

برای تماس تلفنی اینجا را لمس کنید

نمایندگی فروش باترهای اتمی شرکت گلوبال با تاریخ جدید در امداد باتری

جهت انتخاب بهترین آمپر برای خودروی خود و نیز انتخاب بهترین باطری با شماره های امداد باطری

۲۳ ۴۲ ۸۴۰ ۰۹۱۲

۵۵۱ ۳۲۰  ۸۸ - ۴۳۸ ۳۲۱ ۸۸

واحد البرز: 20  388  322 - ۰26

تماس حاصل فرمائید


 تولید کننده برندهای: چیتا - گلوبال - سیلور - سوپریم - اکسپید - دوو - روکت - نوا

 

بطورمثال C241KH

 

 

حرف اول و دوم از چپنشان دهنده سریال خط تولید می باشد.

 

 

حرف سوم از چپ: نشان دهنده سال تولید باتری می باشد. که در مثال بالا 1 نشان دهنده سال 2011 می باشد. (مثلا: 2>2012   0>2010)

 

 

حرف چهارم از چپ: نشان دهنده ماه تولید باتری به ترتیب حروف الفبا انگلیسی می باشد. که در مثال بالاCنشان دهنده برج3میلادی می باشد. (مثلا: برج 2>B   برج11>K)

 

 

حرف پنجم و ششم از چپنشان دهنده روز تولید باتری می باشد. که در مثال بالا 24نشان دهنده روز بیست و چهارم برج می باشد.

 

 

مثال:

KH2B09= 2012/02/09        KIOG13= 2010/07/13

*